JSC «Yuzhmorgeologiya»

20, Krymskaya St., Gelendzhik, 353461, Russia

Email: postmaster@ymg.ru

Tel.: +7 (86141) 56267

Fax: +7 (86141) 56266